Všeobecné podmínky CK Cicala

Všeobecné doporučení

Při výběru zájezdu se dobře informujte o nabízených a garantovaných službách. Při pobytových zájezdech je nutné počítat s tím, že až na výjimky je ubytování v den příjezdu vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje či apartmány opouštějí zpravidla do 10.00 hod. Časové údaje u zájezdů s autobusovou dopravou jsou uváděny pouze orientačně, vyjma přesné hodiny odjezdu a srazu na zájezd. 

OBJEDNÁVKA

 • OSOBNĚ 
 • TELEFONICKY 
 • DOPISEM 
 • FAXEM
 • E-MAILEM

Objednávejte včas, aby Vašemu přání při výběru ubytování mohlo být maximálně vyhověno. Po potvrzení ubytování cestovní kanceláří CICALA musí být záloha ve výši 50% uhrazena nejpozději do 7 dnů. V opačném případě má cestovní kancelář CICALA právo zrušit tuto objednávku bez předchozího upozornění. Doplatek zájezdu musí být uhrazen nejpozději 2 měsíce před odjezdem. Klient je povinen předložit, nebo zaslat doklad o úhradě obratem po zaplacení zálohy i doplatku.

CENA

Cena je smluvní uzavřená mezi cestovní kanceláří a klientem.

Poskytování jednotlivých slev se nekumuluje, tj. uplatňuje se pouze jediná sleva, pro zákazníka nejvýhodnější. K cenovým změnám může dojít v případě: zásadního valutového zvratu, cenových změn v zahraničí o více než + 10%, podstatných cenových změn v tuzemsku + 10%.

POJIŠTĚNÍ

Fakultativně pro zájemce zajišťujeme tyto druhy pojištění:

 • Typ SKS 50 (Svět komplet + storno do 50 tis)
  30,- Kč / os. den + 250,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, zavazadel, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví, věci, či finanční škodě a dále pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna do výše 50.000,- Kč, vše platnost celý svět
 • Typ EKS 30 (Evropa komplet + storno do 30 tis)
  22,- Kč / os. den + 150,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ SKS 50 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 30.000,- Kč a platnost pouze v Evropě
 • Typ EKS 20 (Evropa komplet + storno do 20 tis)
  22,- Kč / os. den + 100,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ SKS 50 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 20.000,- Kč a platnost pouze v Evropě
 • Typ EK (Evropa komplet)
  22,- Kč / os. den
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ EKS 20 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které v tomto typu pojištění nejsou zahrnuty !!!! Proto spíše nedoporučujeme tento typ pojištění
 • Typ ELV (Evropa léčebné výlohy)
  16,- Kč / os. den
  Nejlevnější typ pojištění zahrnuje jen pojištění léčebných výloh !!! I tento typ spíše nedoporučujeme

Informace o pojištění - zde podrobnější leták ke stažení.


VYSVĚTLIVKY

Limity:

Tabulka pojištění 

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - storna cesty:

Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maximální výše uvedené u jednotlivých typů pojištění

Dojde-li k:

 1. úmrtí pojištěného
  1. dědicům pojištěného 80%,
  2. všem spolucestujícím 80%,
 2. úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě 80%,
 3. nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  1. pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80%,
  2. spolucestujícím 80%,
 4. nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn pojištěnému 80%,
 5. lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80%.

DOPRAVA

V případě náhradní autobusové dopravy z důvodu poruchy si zdvořile vyhrazuje dopravce a cestovní kancelář právo přistavení jiného typu busu. 

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU - STORNOVACÍ PODMÍNKY

Stornovací poplatky jsme nuceni účtovat z důvodu úhrady námi již vynaložených nákladů a placených záloh. Zákazník má právo kdykoliv od podání přihlášky do odjezdu svojí účast stornovat (zrušit) a to:

 • ode dne podání přihlášky do 60 dnů před odjezdem 10%, nejméně však 900 Kč
 • 60 až 45 dnů před odjezdem 30% z ceny zájezdu
 • 45 až 20 dnů před odjezdem 50% z ceny zájezdu
 • 20 až 10 dnů před odjezdem 80% z ceny zájezdu
 • kratší doba a nenastoupení na zájezd plná cena zájezdu

K odstoupení od zájezdu je vždy třeba písemné sdělení dopisem,telegramem,faxem, adresované cestovní kanceláři spolu s uvedením čísla na přihlášce. Zrušení vzniká dnem doručení této písemnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.5.2012. Zaplacením zálohy nebo celé částky zájezdu potvrzuje klient, že s těmito podmínkami souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Přejeme si, aby jste byli s našimi službami plně spokojeni a děkujeme za projevenou důvěru všem, kteří se s námi účastní některého nabízeného zájezdu.

SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

CK CICALA v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje klienty o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi CK CICALA a klientem – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČOI - Ústřední inspektorát - Oddělení ADR / Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 / tel.: 222 703 404 / e-mail: adr@coi.cz / www.adr.coi.cz 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

 

 

ADRESA

NA DOLINÁCH 26 / 109, 147 00 PRAHA 4

SPOJENÍ

 • autobus 134 ze stanice Podolská vodárna směr Pankrác (1 stanice " DOLINY "). 
 • stanice metra Pražského Povstání a 5 min. chůze nebo dvě stanice autobusem 148 dolů směrem k Vltavě ulicí Lomnického, která přechází v ulici Na dolinách.

OTEVÍRACÍ DOBA

01. 01. - 24. 06.

 • PO 9.45 - 17.30
 • ÚT 9.45 - 17.30
 • ST 9.45 - 16.30
 • ČT 9.45 - 16.30
 • PÁ 9.45 - 15.30

27. 06. - 31 .12.

 • PO 9.45 - 16.00
 • ÚT 9.45 - 16.00
 • ST 9.45 - 16.00
 • ČT 9.45 - 16.00
 • PÁ 9.45 - 15.00

NEZAPOMEŇTE

Občanský průkaz, pobytový dekret - VOUCHER, mezinárodní tel. předčíslí z Itálie do ČR OO420/, telefonní číslo policie, SOS 113, velvyslanectví České republiky v Římě, Ambasciata Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma, tel. 06/3244459, klienti s vlastní dopravou - zelenou kartu (potvrzení o zaplacení povinného ručení, které vystavuje Vaše pojišťovna), zajistit si pojištění léčebných výloh

Klienti naší cestovní kanceláře jsou pojištěni podle zákona 159/99 Sb. Pojištění se vztahuje na klienty, kteří se účastní zájezdu ve smyslu tohoto zákona (tj. s naší dopravou nebo s polopenzí).

[ zpět ]

 

Partneři: